ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


SPES SOLARIS - SOLAR CONCEPT A.E

 

Η εταιρεία Spes Solaris – Solar Concept A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και διαχειρίζεται Φωτοβολταϊκά Πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.


Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας Spes Solaris – Solar Concept A.E. αποτελείται από Φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 261MW στην ελληνική Επικράτεια. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Νομό  Βοιωτίας με εγκατεστημένη ισχύ 134,5ΜW, στο Νομό Ηλείας 53,3MW, στο Νομό Λάρισας 35,2MW, στο Νομό Κορινθίας 12,7MW, στο Νομό Φθιώτιδας 9,4MW, στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας 5,9MW, στο Νομό Αχαΐας 5,3MW και στο Νομό Λακωνίας 5MW.


Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών έργων αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπου, με κατ’ εκτίμηση παραγωγή 404.550.000kWh πρόκειται να αποτρέπεται η έκλυση 378.450.000kg CO2 , όσο δηλαδή απορροφούν 522.000στρέμματα δάσους.


O φωτοβολταϊκός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για τις εγκαταστάσεις πληροί τις αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές της αγοράς, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.  

ΝΕΑ
Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών έργων αναμένεται να αποφέρει ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, όπου, με κατ’ εκτίμηση παραγωγή 404.550.000kWh πρόκειται να αποτρέπεται η έκλυση 378.450.000kg CO2 , όσο δηλαδή απορροφούν 522.000στρέμματα δάσους.


Image description